W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Klauzula informacyjna w czasie epidemicznym

XML

Treść

Klauzula informacyjna

sytuacje kryzysowe związane z zagrożeniem epidemiologicznym

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1,2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:

1.     Administratorem przetwarzanych danych osobowych danych osobowych dziecka pozostającego pod opieką prawną, danych osób upoważnionych do odbioru dziecka  jest:

Gminny Żłobek Integracyjny „U Misia” w Łochowie

reprezentowany przez Dyrektora

2.     Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 

·        Dane dot. stanu zdrowia – pomiar temperatury ciała dziecka przebywającego w Placówce  art. 9 ust. 2 pkt b i h; art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych... (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)  w związku z art. 207, 211 Kodeksu pracy oraz   USTAWĄ z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych celem spełnienia wymogów prawa oraz wytycznymi GIS.

·        Dane dot. pobytu dziecka/ osoby wspólnie zamieszkującej w kwarantannie lub szpitalu w związku z zarażeniem COVID - 19(*) – art. 6 ust. 1 lit f RODO w zw. z USTAWĄ z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych , podanie danych nie jest obowiązkowe brak podania danych uniemożliwia realizację zadań w zakresie zabezpieczenia Placówki zgodnie z wytycznymi GIS

3.     Podanie danych osobowych oraz innych informacji nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie może skutkować odmową przyjęcia do placówki.

4.     Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zagrożenia epidemiologicznego.

5.     Dane osobowe mogą być przekazane służbom Głównego Inspektoratu Sanitarnego lub innym służbom kryzysowym

6.     Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani poddane zautomatyzowanemu profilowaniu

7.     Osobom, których dane osobowe będą przetwarzane, przysługuje prawo:

a.     dostępu do danych,

b.     sprostowania,

c.      ograniczenia przetwarzania,

d.     złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych.

8.     Inspektorem Ochrony Danych jest: Arnold Paszta email: arnold.partner@gmail.com

 

 

Uwaga:

(*) AD/ Dyrektor Placówki kierując się swoim uzasadnionym interesem i potrzebą zapewnienia pracownikom, podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Placówce– odbiera od opiekuna prawnego dziecka, przebywającego w Placówce - oświadczenie, czy dziecko lub osoba wspólnie z nim zamieszkała była poddana kwarantannie lub przebywała w szpitalu w związku z podejrzeniem zakażenia COVID - 19 lub miało inny kontakt z osobami potencjalnie zakażonymi. Odbierając oświadczenie AD w pełni przestrzega zasad minimalizacji danych i prawo do prywatności dziecka/ opiekuna prawnego, pytanie dot. wyłącznie samego faktu j/w , a nie o szczegóły, takie jak okres, czas lub miejsce, dane osoby podejrzanej o zarażenie.