W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności architektonicznej

XML A Zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A Powiększ tekst na stronie

Lead

Gminny Żłobek Integracyjny „U Misia” w Łochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie  dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Żłobka Integracyjnego „U Misia” w Łochowie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

·         filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

·         formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,

·         na niektórych podstronach struktura nagłówków strony może mieć zachwianą hierarchię,

·         na stronie jest przycisk, który nie zawiera treści,

·         miniaturki do zdjęć w galerii nie posiadają powtórzonego atrybutu “alt”,

·         w artykułach pojawiają się linki, które nie zawierają rozszerzenia w wyświetlanym tekście,

·         w artykułach pojawiają się treści obcojęzyczne bez zamieszczonej translacji,

·         w kodzie źródłowym pojawiają się błędy,

·         użytkownik nie jest informowany komunikatem przy opuszczaniu strony internetowej

W dalszym czasie istnienia strony internetowej, zaistniałe problemy będą niwelowane.

Data deklaracji i ocena dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aldona Guziołek adres mailowy: umisia.zielonka@gmail.com Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 5156606. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku                                                           

Budynek Gminnego Żłobka Integracyjnego „U Misia” w Łochowie przy ul. Okopowej 10 w Łochowie jak i budynek przy ul. Jaworowej 2 w Zielonce nie posiadają barier architektonicznych utrudniających poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym.

Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek do celu przywołania pracownika pełniącego dyżur na terenie placówki, który udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind i pomieszczeń 

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia Gminnego Żłobka Integracyjnego „U Misia” w Łochowie.

Brak toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych

Pochylnie, platformy są.

informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Nie stosuje się.

 

Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych

Dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych na parkingach przy budynkach. 

Tłumacz migowy – brak na miejscu.

Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem żłobka, proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: nowak.iwona@gmail.com. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło. Powyższe zgłoszenie należy przesłać na minimum 3 dni robocze przed planowaną datą wizyty w urzędzie.